Copyright

Soffass S.p.A. 2010 - 2014.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej, w myśl obowiązujących przepisów, są zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, oryginalnych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (między innymi, tytułem przykładu, ale nie wyczerpującej listy, tekstów, obrazów, opracowań graficznych), chyba że za uprzednią zgodą wyrażoną na piśmie.

Regina i Milla są zarejestrowanymi markami spółki Soffass S.p.A.

Wyprodukowano przez Soffass S.p.A.