Międzynarodowy Dzień Mycia Rąk

Mycie rąk jest prawdopodobnie jedną z najważniejszych metod zapobiegania infekcjom i ich rozprzestrzenianiu się. Dlatego WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zdecydowała się promować dzień całkowicie poświęcony higienie rąk jako środkowi ochrony zdrowia.

Kampania "Ratuj życie: myj ręce", zapoczątkowana w 2009 roku jako rozszerzenie programu "Czysta opieka to bezpieczniejsza opieka", organizowana jest co roku 5 maja. Tegorocznym celem będzie podniesienie świadomości wśród pracowników służby zdrowia i społeczeństwa na temat znaczenia mycia rąk, nawyku, który może wydawać się trywialny, ale ma wielką wartość w zapobieganiu infekcjom. Niemycie rąk może spowodować serię reakcji łańcuchowych: prowadzić  do zakażeń, konieczności użycia antybiotyków, które niewłaściwie stosowane (na przykład przeciwko wirusom) mogą mieć negatywne efekty, takie jak uodpornienie się bakterii. Stale rosnące zjawisko niewłaściwego stosowania antybiotyków - zarówno w celach profilaktycznych, jak i terapeutycznych, doprowadziło do wzrostu odporności na te leki, osłabiając ich działanie.

W jaki sposób mycie rąk jest związane jest z ich nadużywaniem? Myjąc ręce zmniejszamy mozliwość wystąpienia infekcji wymagających leczenia antybiotykami, ograniczamy ich przyjmowanie i pozwalamy, by nasz organizm znów mógł na nie odpowiednio reagować.