POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU ZINTEGROWANY BUDŻET
INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU OCHRONY KLIMATU WWF
Dzięki porozumieniu podpisanemu w listopadzie 2008 r. Sofidel jest pierwszą i jedyną firmą w sektorze papiernictwa na świecie i pierwszą we Włoszech, która weszła w skład programu WWF Climate Savers. Uczestniczą w nim duże firmy, które przyjąć procedury ograniczające emisję gazów cieplarnianych.
Walka ze zmianami klimatycznymi, zobowiązanie do zachowania dziedzictwa lasów i optymalizacja wykorzystania zasobów wodnych: na tym opiera się nasza polityka zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska. Każdego dnia zwiększamy wykorzystanie odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, optymalizujemy zużycie i angażujemy się w nowe strategie w celu zmniejszenia wpływu na środowisko naturalne. Jesteśmy pierwszą włoską firmą i jedyną na świecie w sektorze papiernictwa, która przystąpiła do programu WWF Climate Savers. Ten międzynarodowy program od 2000 roku umożliwia uczestniczącym w nim firmom określenie planów redukcji emisji dwutlenku węgla realizowanych dzięki wdrażaniu innowacyjnych strategii i technologii. Nasze zaangażowanie w ograniczenie emisji CO2 przejawia się min. w optymalizacji zużycia energii, wykorzystaniu energii z odnawialnych i alternatywnych źródeł, przy dużym wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych i źródeł geotermalnych, systemów kogeneracji oraz zastosowaniu oświetlenia typu LED. Promujemy zmniejszanie wpływu na środowisko wynikające z dystrybucji naszych produktów poprzez racjonalne wykorzystanie przestrzeni podczas transportu oraz poprzez zachęcanie do korzystania z pojazdów i urządzeń, które w mniejszym stopniu zanieczyszczają środowisko. Ponadto prowadzone przez nas działania związane z oceną i wyborem dostawców celulozy okazały się przydatnym i skutecznym narzędziem pomocnym w zachęceniu producentów celulozy do wdrożenia działań na rzecz zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi, w celu zmniejszenia ryzyka dostaw ze źródeł nielegalnych lub wątpliwego pochodzenia. Od wielu lat inwestujemy w technologie i metody zarządzania mające na celu redukcję zużycia wody, promując w ten sposób naszą politykę oszczędzania zasobów wodnych, która narodziła się w obszarze Lukki. Dla sektora produkcji papierów higienicznych przewidziane jest zużycie wody w ilości od 10 do 25 litrów na kg wyprodukowanego papieru. Średnie zużycie wody w naszej produkcji wynosi ok. 8 litrów na kg wyprodukowanego papieru i jest znacznie niższe od średniej w tej branży. Liczymy, że to osiągnięcie będzie naszym wkładem w ochronę naszej planety.