Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Dzień Praw Dziecka
Dzień Nauczyciela
Europejski Dzień Języków