Nagroda Nobla Amnesty

Amnesty International opisuje siebie jako niezależną organizację pozarządową, globalną wspólnotę obrońców praw człowieka, którzy wyznają zasadę międzynarodowej solidarności. Organizacja ta zostało założona w 1961 r. przez prawnika Petera Benensona, który rozpoczął kampanię na rzecz amnestii więźniów sumienia.

Amnesty International obchodzi swoje urodziny w maju i ma wiele zadań. Przede wszystkim ta organizacja, która ma dzisiaj ponad 7 milionów członków, codziennie walczy o obronę ludzkiej godności przed torturami, przemocą i upokorzeniem.

Podstawowym celem jej działalności jest dążenie do budowania świata, w którym przestrzegane są wszystkie prawa człowieka zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych aktach dotyczących ich międzynarodowej ochrony. Przyjmujemy wolność za oczywistość, ale w wielu krajach wcale nią nie jest.

Wolność oznacza możliwość myślenia, wyrażania siebie i działania bez ograniczeń, zgodnego z sumieniem i dobrowolnego wyboru narzędzi do realizacji własnych celów.

Najważniejsze kampanie prowadzone przez Amnesty International to

  • ruch przeciwko torturom - nadal niestety szeroko rozpowszechnionym, mimo że Konwencja ONZ przeciwko tym barbarzyńskim metodom pochodzi z 1984 roku.
  • Moje Ciało, Moje Prawa - możliwość decydowania o własnym zdrowiu, ciele, seksualności i macierzyństwie bez lęku, przymusu, przemocy czy dyskryminacji jest prawem człowieka.
  • SOS Europa - aby życie migrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl stało się bardziej bezpieczne, gdy przekraczają granice Europy.
  • NIE przeciwko karze śmierci, która stanowi pogwałcenie podstawowych praw człowieka i nie ma żadnego działania zniechęcającego.

Symbolem Amnesty International jest świeca owinięta drutem kolczastym, przypominająca ogrodzenie obozu jenieckiego; płonąca świeca odnosi się do motta organizacji, według której "lepiej zapalić świecę niż przeklinać ciemność".