Przeciw dyskryminacji

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1966 roku i przypada 21 marca. Na Ziemi jest 7 miliardów ludzi (i 10 000 000 000 000 000 mrówek) i wiecie co?! Wszyscy odczuwają podobne emocje, mają marzenia, ambicje i pragnienia. A ich serca biją w rytm uczuć. Celem tego Dnia jest przypominać, że niezależnie od koloru skóry i choćby największych różnic kulturowych, na tej pięknej planecie wszyscy jesteśmy tacy sami bez względu na jakiekolwiek widoczne różnice.

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową przypomina o poszanowaniu ideałów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której pierwszy artykuł mówi, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach” – niezależnie od koloru skóry, płci, kultury, języka, bogactwa... bez względu na nic!

Dzień walki z dyskryminacją rasową, ksenofobią (co oznacza strach przed tym, coinne) i nietolerancją.

Prawo do niedyskryminacji jest naturalne, ponieważ to co nas łączy, jest czymś więcej niż to, co nas dzieli. W rzeczywistości „dzielić” jest czasownikiem, którego nie lubię, ponieważ szukam tego, co „charakteryzuje”. Różnorodność i równość są dwiema stronami tej samej monety: co oznacza, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi, a przez to inni, ale jednocześnie tacy sami, z bijącym sercem, umysłem, który myśli i marzeniami o szczęśliwym życiu.