Świat składa się z cudów!

Dzisiejszy świat to spuścizna po naszych przodkach i tym, co wydarzyło się wieki temu. Warto, a nawet trzeba podziękować Matce Ziemi i wszystkim jej mieszkańcom za to, co udało się zachować! Powinniśmy szanować i chronić to, co dostaliśmy.

Ja, Krecik, miłośnik ziemi (i dziur!) mówię „Dziękuję!”. Dziękuję za wspaniałe zabytki, które znajdują się na naszej planecie i dają radość nam i wszystkim ludziom zamieszkującym nasz glob. A możliwe jest to dlatego, że te najbardziej cenne, unikalne, niepowtarzalne miejsca, zabytki i cuda natury są pod opieką UNESCO jako światowe dziedzictwo!

Czy wiecie, ile takich zabytków jest na świecie? Dużo! A który kraj posiada ich najwięcej? Włochy! Mają aż 51 miejsc i zabytków wpisanych na listę UNESCO! Myślę, że rozpoznaliście już na zdjęciu cudowną Materę, piękna, prawda? (Europejska Stolica Kultury w 2019 r.)

Zaraz za Włochami plasują się Chiny z 48 obiektami, następnie Hiszpania 44, Francja 41, Niemcy 40, Meksyk 33, Indie 32, Wielka Brytania 29, Rosja 26, Ameryka 23, a potem Brazylia, Japonia i Australia po 19 zabytków.

Ale tak naprawdę to cały świat jest pełen bezcennych zabytków, od Argentyny po Albanię, od miast pełnych cudownych budowli po cuda natury na świeżym powietrzu.
Ale w jaki sposób miejsce zostaje wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? Cóż, przede wszystkim musi spełniać co najmniej jedno spośród kryteriów:
1. stanowić wybitne dzieło twórczego geniuszu człowieka
2. ukazywać znaczącą wymianę wartości, zachodzącą w danym okresie czasu lub na danym obszarze kulturowym świata w dziedzinie rozwoju architektury lub techniki, sztuk monumentalnych, urbanistyki lub projektowania krajobrazu
3. nieść unikalne lub co najmniej wyjątkowe świadectwo tradycji kulturowej lub cywilizacji wciąż żywej bądź już nieistniejącej
4. być wybitnym przykładem typu budowli, zespołu architektonicznego, zespołu obiektów techniki lub krajobrazu, który ilustruje znaczący(e) etap(y) w historii ludzkości
5. być wybitnym przykładem tradycyjnego osadnictwa, tradycyjnego sposobu użytkowania lądu lub morza, reprezentatywnego dla danej kultury (kultur); lub obrazującym interakcję człowieka ze środowiskiem, szczególnie jeżeli stało się podatne na zagrożenia wskutek nieodwracalnych zmian
6. być powiązane w sposób bezpośredni lub materialny z wydarzeniami lub żywymi tradycjami, ideami, wierzeniami, dziełami artystycznymi lub literackimi o wyjątkowym uniwersalnym 

Najczęściej odwiedzanymi zabytkami wpisanymi na listę UNESCO są:
- Taj Mahal (Indie)
- Piramidy w Gizie (Egipt)
- Alhambra (Hiszpania)
- Statua Wolności (Ameryka)
- Koloseum (Rzym)

I tym pozytywnym akcentem przypominamy, że każdego roku 18 kwietnia obchodzimy Dzień Dziedzictwa Kulturowego - Międzynarodowy Dzień Zabytków i Miejsca - ustanowiony przez UNESCO #InternationlDayforMonumental