Światowy dzień języków
Pokój jest możliwy!
Dzień Kolumba: 12 października
Cywilizacyjna ciekawostka