Pokój jest możliwy!
Dzień Kolumba: 12 października
Cywilizacyjna ciekawostka
Światowy Dzień Dobroci