Redakcja

SOFIDEL POLAND SP. Z O.O.

ul. Mleczarska 31
06-400 Ciechanów
Tel: +48 (0)23 674 31 00
Faks: +48 (0)23 673 94 00

E-Mail: swiatmilli@delitissue.pl

 

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w sądzie rejonowym dla m.st. Warszawy pod
Numerem 0000033166
NIP: PL52550859

 www.sofidel.it