Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
Plastikowe słomki
Międzynarodowy Dzień bez Opakowań Foliowych
Światowy Dzień Oceanów