Jak zmienia się nasz klimat?

Czy wszyscy wiecie, co oznacza zmiana klimatu? To wcale nie znaczy, że w słoneczne popołudnie w pewnym momencie zrywa się burza, ale jestem pewien, że już to wiecie, bo jesteście Zielonymi Sercami. W tym przypadku mówimy o pogodzie, a klimat jest sprawą znacznie poważniejszą. Klimat wpływa na warunki pogodowe danego obszaru w ciągu kilku dekad, więc jeśli chodzi o globalny klimat, mamy na myśli indywidualne zmiany klimatyczne, które miały miejsce w różnych częściach planety i monitorowane były rok po roku. W rzeczywistości nasza Błękitna Planeta jest przyzwyczajona do zmian klimatycznych. Kiedy powstała, warunki pogodowe były naprawdę ekstremalne, a pomiędzy wybuchami wulkanów i trzęsieniami ziemi życie było praktycznie niemożliwe. Teraz zaś życie kwitnie.
Najbardziej drastyczne zmiany, takie jak w epoce lodowcowej, miały miejsce w bardzo odległych czasach i trwały długo! Było tak dlatego, że wynikały one z naturalnych zjawisk (takich jak oscylacja osi Ziemi) lub były szybsze, ale trwały kilka lat, jeśli na przykład były powiązane ze zjawiskami wulkanicznymi. Dziś jest inna historia! Odpowiedzią na to, co dzieje się z klimatem, jest "globalne ocieplenie". Oznacza to, że ziemia staje się coraz gorętsza ze względu na niszczenie ochronnej warstwy ozonowej, z powodu działalności człowieka. Jeśli temperatura stale rośnie, lód topi się, a więc podnosi się poziom morza, które pochłania. Wszystkie stworzenia zamieszkujące naszą piękną planetę żyją w równowadze, której zmiany klimatu zagrażają! Co by się stało, gdybyśmy utracili bioróżnorodność z tego powodu?
Oczywiście nie stanie się to z dnia na dzień. I możemy temu zapobiec. Podczas upalnych okresów występują również zjawiska, które nie do końca można w pełni przewidzieć, takie jak susze, powodzie i burze. Mamy 20 lat, aby zmienić kurs i nauczyć się szanować świat, chroniąc ziemię. Po prostu zmieniajmy nawyki. Podczas gdy rządy i organizacje globalne pracują nad stworzeniem planów zrównoważonego rozwoju, my możemy dokonać wielkich zmian, zwracając uwagę na nasz styl życia, recykling i zawsze wybierając najbardziej zrównoważoną opcję. Jak to zawsze mówimy w mrowisku “W jedności siła!”