Tydzień mobilności

Organizowany przez Komisję Europejską Europejski Tydzień Mobilności to wydarzenie poświęcone zrównoważonej mobilności, Jego celem jest zachęcenie wszystkich europejskich miast, władz lokalnych, burmistrzów, administratorów i organizacji branżowych do wdrożenia i promowania korzystania z różnych środków transportu lub łączenia używania samochodu z innymi, mniej zanieczyszczającymi środkami transportu. Celem tej inicjatywy jest pokazanie co zrobić, żeby uczynić miasta bardziej przyjaznymi do mieszkania np. jak małe zmiany w życiu każdego człowieka mogą wpłynąć na jakość powietrza.

Edycja 2015 miała hasło Wybierz Zmień Połącz i zachęcała do ograniczenia korzystania z samochodu i  wyboru najlepszych połączeń komunikacyjnych. Jak? Na przykład dojeżdżając do miasta można zostawić samochód na parkingu, do centrum dotrzeć metrem lub pociągiem a do miejsca docelowego rowerem publicznym, który działa już w większości europejskich miast.

Do tego środki transportu alternatywne dla samochodu umożliwiają robienie rzeczy niemożliwych podczas prowadzenia samochodu. Można w nich czytać, korzystać ze smartfona, być aktywnym fizycznie (rower), poznawać nowych ludzi. Trzeba docenić również pozytywne skutki ekonomiczne i ekologiczne – korzystanie z nich pomaga chronić środowisko, zdrowie i portfel.

Szacuje się, że 965 miast Europy wzięło udział w inicjatywie w 2015 r. Najwięcej w Austrii, Hiszpanii i na Węgrzech.

W 2016 r. tematem były "4 kroki w kierunku bardziej zrównoważonej mobilności", a w 2017 r. "Czysta, wspólna i inteligentna mobilność".