Plastikowe słomki
Międzynarodowy Dzień bez Opakowań Foliowych
Światowy Dzień Oceanów
Planeta jest różnorodna biologicznie